CV

* 8. 12. 1971, Bratislava, Czechoslovakia / Československo

2009 – 2012 / Academy of Fine Arts and Design, doctoral study
1994 / Thames Valley University, London
1991 – 1996 / Comenius University, magister study

Lives and works in Bratislava, Slovakia. / Žije a pracuje v Bratislave.

 
AWARDS

Essl Award 2011 – finalist
Oskár Čepan Prize 2006 – finalist
Oskár Čepan Prize 2002 – finalist


REPRESENTED IN COLLECTION

CEB Frankfurt am Main,
Maris Vitols Collection,
Slovak National Gallery Bratislava,
The Museum of Art in Žilina,
Nitra Gallery Nitra,
Bratislava City Gallery / Cyprián Majerník Gallery,
The Gallery of Arts Nové Zámky,
Ján Koniarek Gallery Trnava
and private collections in:
Slovakia, Austia, Suisse, Litva, France, Italy, USA

 

ART FAIRS PRESENTATIONS

Pulse, New York / 2008, 2009
Pulse, Miami / 2008
ViennaFair, Vienna / 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013
Kunst Zurich / 2007
Kunstart, Bolzano / 2006
Art Budapest / 2015
Armenia Art Fair / 2019


SOLO SHOWS / Selection
 
2021

How to Read Reality? / Ako čítať skutočnosť?
The Museum of Art in Žilina.
Curator: Mira Sikorová-Putišová

2020

New Paradigm / Nová paradigma
(with Peter Rónai, Veronika Rónaiová), House of Art, Bratislava.
Curator: Alena Vrbanová

2019

Nothings Matter. Icons of the Void
with No Show Museum, Kunsthalle Bratislava.
Curator: Andreas Heusser

CS Art Today
Hauch Gallery, Prague.
Curator: Lenka Lindaurová

2018

Nothings Matter. Icons of the Void
with No Show Museum, France, Spain, Portugal and England.
Curator: Andreas Heusser

Depart
(with Otis Laubert), Eisenbahnmuseum Schwechat.
Curator: Juraj Čarný

Waiting for Artist’s Idea
Museum of Emptiness, St. Gallen.
Curator: Juraj Čarný

2017

Malevich’s Floor / Malevičova podlaha
Centrum Arzenal Ciachovňa, Žilina.
Curator: Mira Sikorová-Putišová

Doors, tables, chairs and others / Dvere, stoly, stoličky a ďalšie Lučenec Synagogue, Lučenec.
Curator: Mira Sikorová-Putišová

In the Corner / Working with Gallery
(with Barbara Höller), Basement, Vienna.
Opening speech: Maria Christine Holter

Art Plan – Portraits of Institutions / Portréty inštitúcií
Satelit – The Museum of Art in Žilina.
Curator: Mira Sikorová-Putišová

2015       

Before and After
At Home Gallery, Šamorín

2014       

After Art
Chimera Project, Budapest
Curators: Patrick Urwyler, Mittich Boglárka
Opening speech: László Beke

2013       

About Art / O umení
House of Art, Bratislava.
Curator: Nina Vrbanová

After Art
Vartai Gallery, Vilnius.
Curator / Kurátor: Juraj Čarný

2012       

MoMA Space & Tate Modern Corner
Freies Museum, Berlin.
Curator: Juraj Čarný

Unbearable Dayliness of Being / Neznesiteľná všednosť bytia
Gallery of Slovak Institute, Prague.
Curator: Mira Sikorová-Putišová

Stray Art / Zblúdilé umenie
Medium Gallery, Bratislava.
Curator: Gábor Hushegyi

2011       

Art Collection
Kulturpark, Košice.
Curator: Juraj Čarný

2010       

Two Entries / Dva vstupy
Ján Koniarek Gallery, Trnava.
Curator: Vladimír Beskid

Overpressures of Being / Pretlaky bytia
Galeria Sztuki Wozownia, Toruň.
Curator: Maria Niemyjska

ENTRY
(with Tomáš Vaněk), SPACE Gallery, Bratislava.
Curator: Juraj Čarný

2009       

Entry-No-Entry
The Gallery of Arts in Nové Zámky, Nové Zámky
Curator: Ľudmila Poláčková

2008       

After Duchamp / Po Duchampovi
(with Ľubomír Ďurček), SPACE Gallery, Bratislava.
Curator: Juraj Čarný

2007       

Hyperrealism / Hyperrealizmus
Nitra Gallery, Nitra.
Curator: Omar Mirza

2006       

Global History of Art / Globálne dejiny umenia
SPACE Gallery, Bratislava.
Curator: Juraj Čarný

2004       

Time to Close / Čas uzavretia
At Home Gallery, Šamorín

About Stairs / O schodoch
Medium Gallery, Bratislava.
Curator: Richard Gregor

2002       

tAble Setting / StolovaNie
Synagogue – Ján Koniarek Gallery, Trnava.
Curator: Richard Gregor

2001       

Remote Moving / Diaľkové posúvanie
CC Center, Bratislava.
Curator: Mira Sikorová-Putišová

tAble Setting / StolovaNie
Nitra Gallery, Nitra.
Curator: Richard Gregor

2000       

New Ways / Nové cesty
Cosmos factory, Bratislava.


GROUP SHOWS / Selection

KOLEKTÍVNE VÝSTAVY / Výber

 

2021

Artist’s Book Triennial Martin / Trienále knihy Martin, Turiec Gallery Martin. Curators / Kurátorky: Jarmila Kováčová, Gina Renotière

Through Your Eyes / Tvýma očima, Emil Fila Gallery, Ústí nad Labem, Curator / Kurátor: Juraj Čarný

Future of a wheel / Budúcnosť kolesa, Artrooms Moravany. Curators / Kurátori: Lenka Kukurová, Milan Mikuláštík

Wandering Gallery / Potulná galéria. Curator / Kurátor: Juraj Čarný

What Would You Like to Be? An Artist? / Čím chceš byť? Umelec? Kunsthalle Bratislava. Curators / Kurátorky: Daniela Čarná, Lucia Kotvanová

Spatial Affairs, Ludwig Museum, Budapest. Curators / Kurátorky: Giulia Bini, Lívia Nolasco-Rózsás

2020

Temporary sculptures / Dočasné skulptúry, Trenčín.

Curator / Kurátor: Pavol Múdry

We are a defending nature / Sme príroda, ktorá sa bráni, Artrooms Moravany. Curators / Kurátori: Lenka Kukurová, Zuzana Sabová

Wandering Gallery / Potulná galéria. Curator / Kurátor: Juraj Čarný

Aeiron, Nitra Gallery, Nitra. Curator / Kurátor: Adrián Kobetič

2019

Stories of (After) Life / Príbehy (p)o živote, Nitra Gallery, Nitra. Curator / Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková

Face of Freedom / Podoby Slobody, Nitra Gallery, Nitra.

Curator / Kurátor: Omar Mirza
PNS/Under socialism there was no pohoda (contentment) /
PNS/Za socializmu Pohoda nebola. Visual Art Stage, Pohoda fest, Trenčín

2018

Imago Mundi, Imago Mundi Museum, Treviso. Curators / Kurátori:  Claudio Scoretti, Irina Ungureano, Patrick Urwyler

Eagles and Doves / Orly a Holubice, Kunsthalle, Bratislava.

Curators / Kurátori: Lenka Kukurová, Omar Mirza

Nuit Blanche / Biela Noc, Bratislava, Košice. Curator / Kurátorka: Zuzana Pacáková

Good Feelings. Visual Art Stage, Pohoda fest, Trenčín

Connections, TRAM train gallery. Curator / Kurátor: Juraj Čarný

Tatr(o)man, Czech Centres Gallery, Prague. Curator / Kurátor: Vladimír Beskid

2017

PostContemporary, Telep Gallery, Budapest.

Curator / Kurátor: Laszló Beke

The First Museum of Intermedia vol II. / Prvé múzeum intermédií, vol II., The Museum of Art in Žilina. Curator / Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová

2016       

Biennale di Venezia, Czechoslovak Pavilion; Care for Architecture: Asking the Arché of Architecture to Dance. Bienále architektúry Benátky, Československý pavilón; Starosť o architektúru: vyzvanie arché architektúry do tanca. Curator / kurátorka: Monika Mitášová

5. Mediations Biennale, Poznań. Curator / Kurátor: Tomasz Wendland

XXL Views on Contemporary Slovak Visual Art / XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění, GASK, Kutná Hora.
Curators / Kurátori: Ladislav Snopko, Zuzana Bartošová, Richard Drury

2015       

Post-Contemporary Exhibition, Chimera Project, Budapest            

Concept / Koncept: László Beke

Reconstructions / Rekonštrukcie, Slovak National Gallery, Bratislava.

Curators / Kurátorky: Vladimíra Büngerová, Petra Hanáková

3rd Danube Biennale, Danubiana, Bratislava. Curator / Kurátorka: Kristína Jarošová

2014       

The Future is Today, ICA-D, Dunaújváros. Curators / Kurátori:
Patrick Urwyler, Mittich Boglárka

VII. New Zlin Salon / VII. Nový Zlínský Salon, Art Gallery Zlín.

Curators / Kurátorky: Daniela Čarná, Nina Vrbanová

No Comment? Vol. 4 + Enter please (!) / No Comment? Vol. 4 + Vstúpte prosím (!), The Central Slovakian Gallery, Banská Bystrica.

Curator / Kurátorka: Lucia Miklošková

From GCM Collection / Zo Zbierky GCM, Cyprián Majerník Gallery, Bratislava. Curator / Kurátorka: Alena Vrbanová

2013       

Zero Years / Nulté roky, Freies Museum, Berlin. Curators / Kurátori:

Richard Gregor, Juraj Čarný, Mira Sikorová-Putišová, Gabriela Garlatyová

Contextual Art / Kontextuálne umenie, Cyprián Majerník Gallery, Bratislava. Curator / Kurátorka: Nina Vrbanová

It Will Remain in the Family / Zostane to v rodine, Bratislava City Gallery, Bratislava. Curator / Kurátorka: Daniela Čarná

Between Idyll and Drama / Medzi selankou a drámou, Slovak National Gallery, Bratislava. Curator / Kurátorka: Alexandra Tamásová

2012       

Time(less) Signs, Künstlerhaus, Vienna. Curators / Kurátorky:

Maria Holter a Barbara Höller

Cosmopolitan Stranger, Studio K. Vanmechelen, Genk. MANIFESTA 9 parallel event. Curators / Kurátori: Juraj Čarný, Tomasz Wendland

Zero Years / Nulté roky, Modem, Debrecen. Curators / Kurátori: Richard Gregor, Juraj Čarný, Mira Sikorová-Putišová, Gabriela Garlatyová

Nothing in common, SCOPE Art Show, New York. Curators / Kurátori: Juraj Čarný and Tomasz Wendland

Accessible to Viewers / Divákom prístupné, Nitra Gallery, Nitra. Curator / Kurátorka: Barbora Geržová

2011       

Zero Years / Nulté roky, House of Art Bratislava, The Museum of Art
in Žilina. Curators / Kurátori: Richard Gregor, Juraj Čarný,
Mira Sikorová-Putišová, Gabriela Garlatyová

VI. New Zlin Salon / VI. Nový Zlínský Salon, Art Gallery Zlín.

Curator / Kurátorka: Daniela Čarná

2010       

Erased Walls, SPACE Gallery, Bratislava. Curator / Kurátor: Juraj Čarný

Mediations Biennale, Old Hospital, Poznań. Curators / Kurátori:
Juraj Čarný, Tomasz Wendland

coEXISTence, Tembi Contemporary, Yogyakarta. Curators / Kurátori:
Juraj Čarný, Tomasz Wendland

< Karol Pichler < : Erik Binder a Stano Masár, Nitra Gallery, Nitra.

Curator / Kurátorka: Barbora Geržová

2009       

The traps of visual illusion / Pasce vizuálnej ilúzie, Nitra Gallery, Nitra.

Curator / Kurátorka: Barbora Geržová

Hommage a Mathé, East Slovak Gallery, Košice. Curator / Kurátor: Richard Gregor

Erased Walls, Freies Museum, Berlin. Curator / Kurátor: Juraj Čarný

Donumenta, Municipal Gallery, Regensburg. Curator / Kurátorka: Barbora Geržová

2008       

All about Museum, Slovak National Gallery, Bratislava.

Curator / Kurátorka: Vladimíra Büngerová

Where did the mistake happen? / Kde sa stala chyba?, The Museum
of Art in Žilina. Curator / Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová        

Me and the others / Ja a tí druhí, Nitra Gallery, Nitra.

Curator / Kurátorka: Barbora Geržová

Interface, Open Space – Zentrum für Kunstprojekte, Vienna.

Curator / Kurátor: Juraj Čarný

2007       

Please pay attention!, 26cc space for contemporary art, Roma.
Curators / Kurátori: Cecilia Casorati and col.

Prague Biennale 3, Karlín Halls, Prague. Curators / Kurátori:
Juraj Čarný, Giancarlo Politi, Helena Kontová

From the Aquisitions / Z akvizícií súčasného umenia, Slovak National Gallery, Bratislava. Curators / Kurátorky: Alexandra Kusá, Zora Rusinová

Portes d’Europe V., Musee d’Art Moderne de Saint-Etienne, Saint-Etienne. Curator / Kurátor: Juraj Čarný

2006       

Crazycurators Biennale I., SPACE Gallery, Bratislava.

Curators / Kurátori: Juraj Čarný and col.

Contemporary Art from Slovakia, European Central Bank, Frankfurt. Curators / Kurátori: Juraj Čarný and col.

Runaway, SPACE Gallery, Bratislava. Curator / Kurátor: Juraj Čarný

Pantheon, Medium Gallery, Bratislava. Curator / Kurátor: Daniel Grúň

Autopoesis, Slovak National Gallery, Bratislava. Curator / Kurátorka: Zora Rusinová

2005       

Market, Old Market Hall, Bratislava. Curator / Kurátor: Juraj Čarný

2004       

Metro, SPACE Gallery, Bratislava. Curator / Kurátor: Juraj Čarný

2003       

Stadt in Sicht, Künstlerhaus, Vienna.

2002       

Nybüvitt, Ján Koniarek Gallery – Synagogue, Trnava.

Curators / Kurátorky: Petra Hanáková, Alexandra Kusá

2200 N, Norrebro Park, Copenhagen. Curator / Kurátorka:
Kirse Junge-Stevnsborg

2000       

Manipulative Art / Manipulujúce umenie, Nitra Gallery, Nitra.

Curator / Kurátor: Richard Gregor

Back to Stars / Späť ku hviezdam, Slovak National Gallery, Bratislava.

Curators / Kurátorky: Katarína Bajcurová, Alexandra Kusá